Štěstí není cíl, ale cesta

BLOG / napsala Lucie Zahradníková

Dlouhou dobu jsem věřila, že existuje pouze jeden smysl života: být šťastná. Lidé jdou do baru, na představení, do vztahu, na dovolenou, skrze náročnou kariéru, za účelem dosažení štěstí – nějakým způsobem. Pokud se podíváte kolem sebe, většina lidí usiluje o dosažení štěstí ve svém životě. “Až to dokážu, budu šťastný.” Znáte to? Pravdou však je, že neexistuje žádná definovaná cesta ke štěstí.

Jak tedy štěstí dosáhnout? Nejprve je nutné si uvědomit, že štěstí nemůže být samo o sobě konečným cílem. Přesto si často myslíme, že štěstí je něco dosažitelného, ale jak nám připomíná jeden známý citát: „Štěstí je něco, co se stane, když uděláme všechno ostatní správně“. Štěstí je proto vedlejším produktem. A čeho? Mě osobně se líbí definice štěstí jako pouhého vedlejšího produktu užitečnosti. Užitečnost ve smyslu být nápomocný sobě i ostatním, a to podle mě dává velký smysl.

Nezjistila jsem to, než jsem se opravdu zamyslela nad tím, jak nakládám se svým životem a co mě dělá šťastnou. Uvědomila jsem si, že vždy, když jsem udělala něco, co bylo užitečné pro někoho jiného, nebo jsem někomu pomohla, vyvolalo to ve mě pocit radosti. Nemusí to rozhodně být nic velkého. Nemusíte měnit svět. Ale všichni dokážete život na zemi trochu vylepšit. Pokud nevíte jak, zde je několik nápadů.

Darujte cizímu člověku na ulici opravdový úsměv. Vezměte své rodiče ven. Začnete nějaký projekt a vytvořte něco smysluplného. Sdílejte své poznatky s někým jiným. Poznejte sami sebe a pracujte na užitečných návycích.

To je jen pár věcí, které ráda dělám. Můžete si vymýšlet vlastní užitečné činnosti. Když uděláte pár užitečných věcí každý den, přispívá to k životu, který je dobře prožitý. Jak řekl Buddha: “Když pro druhého rozsvítíš lucernu, bude svítit na cestu i tobě“. Bude to cesta, která vás dovede k dalšímu bodu.

Definujte si vlastní verzi úspěchu a štěstí

Neexistují dvě stejné lidské bytosti. Proč by tedy měl existovat pouze jeden standard úspěchu? Pokud vidíte standard úspěchu společnosti, vstupujete do srovnávací pozice a žijete život, jak vám určuje někdo jiný. Musíte definovat úspěch, bohatství, užitečnost a štěstí ve svých vlastních pojmech, protože pokud tak neučiníte, bude to za vás dělat někdo jiný a nebudete žít tak, jak byste chtěli. Proto věnujte 100% tomu, co vám dělá radost. Jakmile lépe pochopíte, co vás pohání, musíte do toho jít.

“Největším omylem lidstva je domněnka, že s úspěchem souvisí talent nebo genialita. Svět je plný neúspěšných lidí s talentem a univerzitním vzděláním. O úspěchu rozhodují především dvě vlastnosti: odhodlání a vytrvalost, ať se děje cokoli.“

Lidé jsou opravdu dobří v sabotáži.

Důsledně se chovají způsobem, který je v rozporu s jejich cíli a ideály. Čím menší je propast mezi tím, co byste měli dělat, a tím, co vlastně děláte – tím šťastnější budete. To znamená, že pokud se nebudete na 100% angažovat, budete vždy obětí vnějších okolností. 100% odhodlání činní vůli přirozeným společníkem, protože vaše rozhodnutí již bylo učiněno bez ohledu na okolnosti. Říci „ne“ něčemu mimo vaše nejvyšší ideály se pak pro vás stane velmi snadné.

Buďte vděční za to, co již máte.

Když si uvědomíte, co vás dělá šťastnými, což sebou přináší cíle a záměry, různé výzvy a překážky, tak i přesto všechno si musíte svou životní jízdu užít. Zní to jako klišé, ale je to pravda. Štěstí je stejně

jednoduché jako vděčnost a přináší několik výhod, jako je silnější imunitní systém, vyšší úroveň povznášejících emocí, větší shovívavost, velkorysost a pomoc ostatním. Přes tyto výhody se většina lidí nevděčně soustředí na to, co nemají. Jako kultura se zaměřujeme na to, co má někdo jiný. Neustálá snaha mít více nejnovějších a nejlepších. Pokud oceníte to, co již máte, dostanete energii, abyste se vydali na krásnou cestu ve vašich životech.

Štěstí se skrývá v nelpění.

Nyní můžete být užiteční, vděční a najít svou vlastní definici úspěchu, ale co se stane, když věci nejdou tak, jak chcete? Řešením tohoto rozporu je přijmout fakt, že vše v životě se mění. Základní příčinou utrpení není to, že se stávají špatné věci. Špatné věci se vždy stanou. Vaše bolest a zranění nepocházejí ze změny, ale z vašeho lpění ať už na výsledku nebo na věcech. Očekáváte, že se věci budou odehrávat určitým způsobem, a následně jste zdrceni, když k tomu nedojde. Když se realita neshoduje s vaší představou, dochází k vnitřnímu rozporu a bolesti. Řešením je, že necháte věci plynout jejich přirozeným směrem. Přijměte to, co nemůžete ovládat, což je vše mimo vaši vlastní reakci na události.

Štěstí není cílem. Jste buď šťastní, nebo nejste.

Správně se ptáte, jak tedy mohu být šťastný? Pozorně poslouchejte tuto otázku. Co to znamená, když se zeptáte „Jak“ může být člověk šťastný? Existuje jak? Existuje nějaký jednoduchý recept, který vám udělá radost? Kdyby něco takového bylo, nebyli bychom nyní všichni šťastní, po tisících let utrpení, které se odehrálo po celém světě?

Znovu se tak dostáváme k tomu, že pokud sledujete štěstí jako cíl, pak jste ještě pořádně neprobádali fakta, co pro vás štěstí znamená. Když si však vytvoříte konkrétní a jasnou představu, jak by mělo vaše štěstí vypadat například: měla bych být svobodná, měla bych být pracovitější, měla bych jíst zdravěji, měla bych více sportovat nebo cokoli jiného, vytvoříte si jasnou definici mezi skutečností a ideálem. To, co musíte udělat, abyste byli šťastní, a nikdo jiný to za vás udělat nemůže, je porozumět sami sobě. Naučit se to pozorováním toho, jak na věci reagujete a co vás motivuje. Místo toho, abyste usilovali o štěstí jako o jakýsi cíl, zjistěte, co vás dělá nešťastným nebo co vám brání ve štěstí, a odstraňte tyto překážky. Pokud se blokujete a hledáte nějaký ideální stav, pomyslíte si: „Kéž bych mohla být šťastná“ bude těžké, ne-li téměř nemožné najít skutečné štěstí. Když člověk pochopí sám sebe skrz naskrz, pak uvidí, co ho činí nešťastným, a jednoduše tyto věci přestane dělat.

Život je hromadění okamžiků. Nejde o velké okamžiky, ale o mnoho malých. Nezapomeňte si užít většinu okamžiků vašeho dne. Říkám záměrně většinu, protože někdy jsme příliš zaneprázdněni, abysme si užili každý okamžik. Zastavit se na několik sekund denně, zhluboka se nadechnout a užít si daný okamžik, to je něco, co může udělat každý. Proto neexistují žádné výmluvy.

Vychutnávejte si všechny drobné kapičky štěstí, teď a tady.